• NOVINKY

      • Enviráčik - exkurzia

      • Exkurzia Enviráčika do Veterného parku Cerová

       V piatok 26.05.2023 pekne svietilo slniečko, a tak sme si krúžok Enviráčik urobili vonku a trochu netradične. Predtým sme sa rozprávali o význame alternatívnych zdrojov energie. Rozhodli sme sa preto, že sa pôjdeme pozrieť na Cerovú, kde majú veterné elektrárne. Už na začiatku v autobuse vládla dobrá nálada a na výlet sme sa tešili.

       Pán starosta Ing. Ján Čerešník nám ochotne porozprával veľa zaujímavostí o veternom parku. Napríklad to, že je to najstarší veterný park na Slovensku a tento rok oslávi 20. narodeniny (aleee, to sme už dávno vedeli J), ale aj to, že veterný park zvládne zásobovať elektrickou energiou po celý rok približne tri obce veľké ako Cerová alebo Dojč. Veterné elektrárne boli naozaj veľké a vysoké.

       Ďalšou zastávkou našej cesty bola Rozhľadňa Rozbehy. Okrem nádherných výhľadov sme si vyskúšali a porovnávali ako rýchlo fúka vietor pod rozhľadňou a na rozhľadni a zistili sme, že naozaj tie elektrárne postavili na dobrom mieste. Hore na rozhľadni nám tak silno roztočilo náš veterník, že nám takmer uletel J.

       Po skúmaní vetra sme cez lúku pokračovali na blízky hrad Korlátko. Po ceste sme hľadali a pozorovali kvety a rastliny, ktoré tu rastú aj živočíchy, ktoré tu žijú. Našli sme mravčeka, včielky, drobné mušky aj veľké muchy, lienky, jašteričky a jedného slimáka. Niektorých z nás tak očarila rozkvitnutá lúka, že sme si museli nazbierať kyticu lúčnych kvetov.

       Hrad Korlátko bol fascinujúci. Ktovie, ako sa tam voľakedy žilo hradným pánom. Preskúmali sme všetky zákutia a predstavovali sme si, aké by to bolo byť kniežaťom alebo kňažnou na hrade.

       Mali sme ešte veľa plánov, lenže slnko už bolo vysoko a bolo sa nám treba vrátiť do školy.  Pani kuchárky nás čakali s obedom. Dohodli sme sa, že naše plány uskutočníme nabudúce.

       A Vám všetkým odporúčame navštíviť tieto krásne a zaujímavé miesta.

       Vaši Enviráčikovia

      • Výlet a exkurzia deviatakov a ôsmakov

      • VÝLET ŽIAKOV ÔSMEHO A DEVIATEHO ROČNÍKA

       Pre našich najstarších žiakov sme vo štvrtok 18. mája 2023 zorganizovali školský výlet, ktorý bol spojený s exkurziou. Spolu 39 žiakov navštívilo najprv Múzeum holokaustu v Seredi. V areáli, ktorý vyzeral opustene, sa dozvedeli nielen o pracovnom tábore v Seredi, ale aj o transportoch zo Slovenska, o krutosti, s ktorou sa stretávali ľudia v koncentračných táboroch, aj o vyhladzovacích táboroch. Vypočuli si nahrávky s osobnými svedectvami a skúsenosťami preživších. Odborní lektori nielen zaujímavo a pútavo vysvetľovali, ale aj odpovedali na zvedavé otázky našich žiakov. Absolvovali prehliadky 4 budov, v ktorých videli ako ľudia pracovali v pracovných táboroch, v akých podmienkach žili. K dispozícii boli interaktívne i informačné panely s kvantami informácií, stačilo len pozerať a čítať. Žiaci tiež stáli vedľa vozňa, ktorým boli deportovaní mladí ľudia zo Slovenska do koncentračných táborov. V súčasnosti slúži tento vozeň ako pietne miesto obetí holokaustu. Prítomní si vypočuli aj prednášku o úteku z tábore v Osvienčime a o vzbure v tábore Sobibor.

       Touto cestou ďakujeme Rodičovskému združeniu pri ZŠ S MŠ Dojč, za uhradenie vstupeniek do uvedeného múzea. Určite to neboli zbytočne vyhodené peniaze.

       V druhej časti výletu sme sa presunuli do Levíc, kde sme navštívili Atlantis Center. Je to stredisko, v ktorom si žiaci mohli hravou formou vyskúšať či overiť svoje poznatky hlavne z fyziky a chémie. Čakali na nich rôzne očné klamy, rébusy či bublinkový svet. Tiež program o svete robotiky – drony,  roboty, hoverboardy. Deti vyskúšali v praxi viac ako 70 interaktívnych exponátov. Cestou domov nechýbala zastávka v nákupnom centre v Trnave. Aj keď sme sa vrátili vo večerných hodinách, prežili sme pekný deň plný dojmov a zážitkov.

      • Deň matiek

      • Oslava Dňa matiek v Základnej škole

       Deň matiek je dňom, kedy si pripomíname a oslavujeme význam a dôležitosť matiek v našich životoch. Ani naši žiaci Základnej školy v Dojči na tento deň nezabudli a 12.5.2023 pripravili spolu s pani učiteľkami vystúpenia pre mamičky. Svojou účasťou nás potešili aj oteckovia, súrodenci a starí rodičia. Pripravený program deti odprezentovali v telocvični, pretože  počasie nám neprialo. Deň matiek otvorila pani riaditeľka Gabriela Emrichová krátkym príhovorom. Nasledovalo úvodné slovo našich milých moderátorov Sofie Pavlíkovej z 9. A a Samuela Mareša  z 8. A. Postupne predviedli svoje vystúpenia žiaci prvého i druhého stupňa základnej školy. Recitovali sa básne a spievali pesničky, hralo sa na hudobné nástroje. Nechýbali tanečné vystúpenia v tradičných krojoch, ale i súčasné moderné tance. Žiaci 8. a 9. ročníka pripravili malé poďakovanie v podobe kvetinky pre všetky mamičky. Vydarené vystúpenia boli ocenené potleskom, radosťou a úsmevom všetkými, ktorí Deň matiek oslávili spoločne s nami.

      • Stavanie mája

      • Žiaci 1.A a 2.A sa zúčastnili na krásnej tradícií - Stavanie mája. Každý žiak si uviazal svoju stužku na stromček. Celá mája bola tak pekne vyzdobená. Keď bola mája hotová, prišla technika ( pán Opatovský so žeriavom) a máju postavili. Deti sa potešili a za odmenu ochutnali domáce koláčiky.

      • Deň Zeme

      • Dňa  22. 4. 2023 sme si aj na našej škole pripomenuli  Deň Zeme. Žiaci spolu s deťmi z materskej školy sa po druhej vyučovacej hodine s radosťou zapojili do rôznych činností a aktivít. Išlo o sumarizáciu nápadov, ako môžeme už od detského veku prispieť k zachovaniu našej planéty a jej vyčerpateľných zdrojov.  

        Aktivity žiakov v areáli školy: zbieranie odpadkov a  popadaných konárov, vyčistenie pieskoviska aj záhonu ruží od buriny, vyhrabávanie nečistôt pod tujami, zametanie pred budovou školy, kopanie buriny  vyrastajúcej po vonkajšom obvode multifunkčného  ihriska, čistenie miesta na stojany pre bicykle.                 

       Tvorivá práca žiakov: zhotovovanie výrobkov  z plastu, plagátov, čítanie básní a rozhovory s učiteľmi na tému ochrany  našej planéty, výtvarné aktivity :"Panáčik Zemeguľko, " kreslenie zemegule na výkresy, ale aj farebnými kriedami na chodníky v areáli školy. 

       Vyvrcholením aktivít bolo vysadenie 40 kusov stromčekov pri futbalovom ihrisku.

       Touto  formou žiaci a deti z materskej školy prispeli k tomu, aby bola  naša MODRÁ  PLANÉTA  krajšia a zdravšia.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje