• NOVINKY

      • Výlet 5. a 6. ročníka

      • Dňa 31. mája 2023 sme sa vybrali spolu s pani učiteľkami na školský výlet. S dobrou náladou a vynikajúcim počasím sme boli pripravení užiť si skvelý deň mimo školy.

       Prvým cieľom našej cesty bol hrad Červený Kameň. Po jeho prehliadke a malom občerstvení sme navštívili sokoliarsky dvor ASTUR. S napätím sme pozorovali letové ukážky našich dravcov spolu s odborným komentárom sokoliara. Asi najzaujímavejšou časťou programu bola možnosť pre jedného zo žiakov držať na ruke sokola a sledovať jeho let a návrat na rukavicu.

       Už ste niekedy blúdili históriou vo fantastickom drevenom bludisku, vybudovanom v starom jablkovom sade so zachovaním všetkých pôvodných stromov? Tak takéto bludisko s názvom History park sme navštívili v obci Štefanová. Blúdili sme po rôznych historických obdobiach, skúšali si helmy, poťažkali si staré zbrane (meče,, dýky, pušky, šable...), ohmatali si praveké nástroje, zatrúbili na kravskom rohu..... a pritom sa i niečo naučili.

       Poslednou zastávkou bola zmrzlina v Jablonici. A onedlho sa už  autobusom niesla pieseň „Už sme doma z výletu....“

        Touto cestou ďakujeme RZ pri ZŠ s MŠ za príspevok na náš výlet.

      • Deň detí v MŠ

      • Dnes sme s deťmi oslávili MDD. Trocha sme si zasúťažili v triede a potom sme sa pobrali na školský dvor, kde sme pokračovali v rôznych súťažiach. Vyskúšali si hádzanie na cieľ, prechádzali strachovým vrecom, čo v najkratšom čase mali prejsť dráhu medzi stoličkami, potom sme sa zahrali na veveričky a rolovali lúče slnka. Potom deti namaľovali krásne obrázky na natiahnutú fóliu, čo sa im veľmi páčilo.

       No a na záver za odmenu dostali diplom i medailu a tiež sladkú odmenu , za ktorú ďakujeme rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ.

       Vrcholom všetkého bolo vypúšťanie motýľov do prírody, ktoré mali deti možnosť pozorovať od zakuklenia až po vyliahnutie v triede.
       Prežili sme jeden úžasný deň.

      • Deň detí

      • Deň detí v Základnej škole

       Spolu s našimi žiakmi sme oslávili Deň detí. Pani učiteľky ,,prvostupniarky“ si pripravili pre žiakov

       súťaže v areály školy. Skákalo sa v mechu, hádzalo sa loptou, zhadzovali kolky, .... Pani učiteľkám

       pomáhali na jednotlivých stanoviskách naše deviatačky .

       Žiaci druhého stupňa sa zúčastnili futbalového zápasu. Podali sme úžasný výkon, ale súper bol lepší.

       Nevadí. Dôležité je zúčastniť sa a hlavne sa zabaviť.

      • Enviráčik - exkurzia

      • Exkurzia Enviráčika do Veterného parku Cerová

       V piatok 26.05.2023 pekne svietilo slniečko, a tak sme si krúžok Enviráčik urobili vonku a trochu netradične. Predtým sme sa rozprávali o význame alternatívnych zdrojov energie. Rozhodli sme sa preto, že sa pôjdeme pozrieť na Cerovú, kde majú veterné elektrárne. Už na začiatku v autobuse vládla dobrá nálada a na výlet sme sa tešili.

       Pán starosta Ing. Ján Čerešník nám ochotne porozprával veľa zaujímavostí o veternom parku. Napríklad to, že je to najstarší veterný park na Slovensku a tento rok oslávi 20. narodeniny (aleee, to sme už dávno vedeli J), ale aj to, že veterný park zvládne zásobovať elektrickou energiou po celý rok približne tri obce veľké ako Cerová alebo Dojč. Veterné elektrárne boli naozaj veľké a vysoké.

       Ďalšou zastávkou našej cesty bola Rozhľadňa Rozbehy. Okrem nádherných výhľadov sme si vyskúšali a porovnávali ako rýchlo fúka vietor pod rozhľadňou a na rozhľadni a zistili sme, že naozaj tie elektrárne postavili na dobrom mieste. Hore na rozhľadni nám tak silno roztočilo náš veterník, že nám takmer uletel J.

       Po skúmaní vetra sme cez lúku pokračovali na blízky hrad Korlátko. Po ceste sme hľadali a pozorovali kvety a rastliny, ktoré tu rastú aj živočíchy, ktoré tu žijú. Našli sme mravčeka, včielky, drobné mušky aj veľké muchy, lienky, jašteričky a jedného slimáka. Niektorých z nás tak očarila rozkvitnutá lúka, že sme si museli nazbierať kyticu lúčnych kvetov.

       Hrad Korlátko bol fascinujúci. Ktovie, ako sa tam voľakedy žilo hradným pánom. Preskúmali sme všetky zákutia a predstavovali sme si, aké by to bolo byť kniežaťom alebo kňažnou na hrade.

       Mali sme ešte veľa plánov, lenže slnko už bolo vysoko a bolo sa nám treba vrátiť do školy.  Pani kuchárky nás čakali s obedom. Dohodli sme sa, že naše plány uskutočníme nabudúce.

       A Vám všetkým odporúčame navštíviť tieto krásne a zaujímavé miesta.

       Vaši Enviráčikovia

      • Výlet a exkurzia deviatakov a ôsmakov

      • VÝLET ŽIAKOV ÔSMEHO A DEVIATEHO ROČNÍKA

       Pre našich najstarších žiakov sme vo štvrtok 18. mája 2023 zorganizovali školský výlet, ktorý bol spojený s exkurziou. Spolu 39 žiakov navštívilo najprv Múzeum holokaustu v Seredi. V areáli, ktorý vyzeral opustene, sa dozvedeli nielen o pracovnom tábore v Seredi, ale aj o transportoch zo Slovenska, o krutosti, s ktorou sa stretávali ľudia v koncentračných táboroch, aj o vyhladzovacích táboroch. Vypočuli si nahrávky s osobnými svedectvami a skúsenosťami preživších. Odborní lektori nielen zaujímavo a pútavo vysvetľovali, ale aj odpovedali na zvedavé otázky našich žiakov. Absolvovali prehliadky 4 budov, v ktorých videli ako ľudia pracovali v pracovných táboroch, v akých podmienkach žili. K dispozícii boli interaktívne i informačné panely s kvantami informácií, stačilo len pozerať a čítať. Žiaci tiež stáli vedľa vozňa, ktorým boli deportovaní mladí ľudia zo Slovenska do koncentračných táborov. V súčasnosti slúži tento vozeň ako pietne miesto obetí holokaustu. Prítomní si vypočuli aj prednášku o úteku z tábore v Osvienčime a o vzbure v tábore Sobibor.

       Touto cestou ďakujeme Rodičovskému združeniu pri ZŠ S MŠ Dojč, za uhradenie vstupeniek do uvedeného múzea. Určite to neboli zbytočne vyhodené peniaze.

       V druhej časti výletu sme sa presunuli do Levíc, kde sme navštívili Atlantis Center. Je to stredisko, v ktorom si žiaci mohli hravou formou vyskúšať či overiť svoje poznatky hlavne z fyziky a chémie. Čakali na nich rôzne očné klamy, rébusy či bublinkový svet. Tiež program o svete robotiky – drony,  roboty, hoverboardy. Deti vyskúšali v praxi viac ako 70 interaktívnych exponátov. Cestou domov nechýbala zastávka v nákupnom centre v Trnave. Aj keď sme sa vrátili vo večerných hodinách, prežili sme pekný deň plný dojmov a zážitkov.

      • Deň matiek

      • Oslava Dňa matiek v Základnej škole

       Deň matiek je dňom, kedy si pripomíname a oslavujeme význam a dôležitosť matiek v našich životoch. Ani naši žiaci Základnej školy v Dojči na tento deň nezabudli a 12.5.2023 pripravili spolu s pani učiteľkami vystúpenia pre mamičky. Svojou účasťou nás potešili aj oteckovia, súrodenci a starí rodičia. Pripravený program deti odprezentovali v telocvični, pretože  počasie nám neprialo. Deň matiek otvorila pani riaditeľka Gabriela Emrichová krátkym príhovorom. Nasledovalo úvodné slovo našich milých moderátorov Sofie Pavlíkovej z 9. A a Samuela Mareša  z 8. A. Postupne predviedli svoje vystúpenia žiaci prvého i druhého stupňa základnej školy. Recitovali sa básne a spievali pesničky, hralo sa na hudobné nástroje. Nechýbali tanečné vystúpenia v tradičných krojoch, ale i súčasné moderné tance. Žiaci 8. a 9. ročníka pripravili malé poďakovanie v podobe kvetinky pre všetky mamičky. Vydarené vystúpenia boli ocenené potleskom, radosťou a úsmevom všetkými, ktorí Deň matiek oslávili spoločne s nami.

      • Stavanie mája

      • Žiaci 1.A a 2.A sa zúčastnili na krásnej tradícií - Stavanie mája. Každý žiak si uviazal svoju stužku na stromček. Celá mája bola tak pekne vyzdobená. Keď bola mája hotová, prišla technika ( pán Opatovský so žeriavom) a máju postavili. Deti sa potešili a za odmenu ochutnali domáce koláčiky.

      • Deň Zeme

      • Dňa  22. 4. 2023 sme si aj na našej škole pripomenuli  Deň Zeme. Žiaci spolu s deťmi z materskej školy sa po druhej vyučovacej hodine s radosťou zapojili do rôznych činností a aktivít. Išlo o sumarizáciu nápadov, ako môžeme už od detského veku prispieť k zachovaniu našej planéty a jej vyčerpateľných zdrojov.  

        Aktivity žiakov v areáli školy: zbieranie odpadkov a  popadaných konárov, vyčistenie pieskoviska aj záhonu ruží od buriny, vyhrabávanie nečistôt pod tujami, zametanie pred budovou školy, kopanie buriny  vyrastajúcej po vonkajšom obvode multifunkčného  ihriska, čistenie miesta na stojany pre bicykle.                 

       Tvorivá práca žiakov: zhotovovanie výrobkov  z plastu, plagátov, čítanie básní a rozhovory s učiteľmi na tému ochrany  našej planéty, výtvarné aktivity :"Panáčik Zemeguľko, " kreslenie zemegule na výkresy, ale aj farebnými kriedami na chodníky v areáli školy. 

       Vyvrcholením aktivít bolo vysadenie 40 kusov stromčekov pri futbalovom ihrisku.

       Touto  formou žiaci a deti z materskej školy prispeli k tomu, aby bola  naša MODRÁ  PLANÉTA  krajšia a zdravšia.

      • OZNAM - Školská jedáleň

      •  

       Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osobu, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti

       o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú  základnú školu

        

       S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje základnú školu (ďalej len „ZŠ“)ak rodič dieťaťa  alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

       Rodič bude  platiť len režijné náklady vo výške  0,30 eur / jeden obed,  ktorej výšku určuje VZN OBCE DOJČ.

        1. VÝŠKA DOTÁCIE  V  ZŠ  A  V MŠ:
        2. Dotácia na  stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume:
        3. 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
        4. 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.
        5. 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo  v MŠ  a odobralo obed 

          Podmienkou nároku na stravu je splnenie nasledovných podmienok:

                        1. vyplniť prihlášku na stravovanie

                        2. uhradiť poplatky za stravu a réžiu za každé dieťa zvlášť

                   

       Príspevok sa uhrádza do 15. dňa mesiac vopred, bezhotovostne na účet: 

       9209709003/5600 (PRIMA BANKA a.s. Senica)

       IBAN: SK23 5600 0000 0092 0970 9003

        • Do poznámky je potrebné zadať meno a priezvisko žiaka a triedu
        • Platby za súrodencov a rodinných príslušníkov uhrádzajte za každého zvlášť 

       Zásady stravovania:

        • podmienkou nového systému je plusové konto užívateľa (uhradený poplatok za stravu)
        • odhlásiť a prihlásiť na  stravu je možné do 14,00 hod. pracovný deň dopredu
        • Odhlasovanie ani prihlasovanie v ranných hodinách na daný deň nie je prípustné a nebude akceptované
        • obed, ktorý sa nedá odhlásiť, alebo v prípade choroby, je možné prvý deň odobrať do obedára v čase od 11,00 hod. do 11,30 hod. Ostatné dni je potrebné stravu odhlásiť.
        • neodhlásená alebo neodobratá strava prepadá a náhrada sa neposkytuje 

       ODHLASOVANIE ZO STRAVY:Ak dieťa chýba, rodič ho vie odhlásiť ľahko cez svoje konto.  Taktiež vidí presne, ktoré dni sa dieťa stravuje.

       Odhlasovanie návod:

       Odhlasovanie a prihlasovanie na obed je možné prostredníctvom: 

        • mobilnej aplikácie EduPage  v sekcii "Jedálny lístok"
        • webovej stránky našej školy v sekcii "Žiaci a rodičia" a následne "Jedálny lístok" 

       VRÁTENIE PREPLATKOV

        • bude realizované v priebehu mesiaca júl, august bezhotovostne
        • pri platbe stravy prostredníctvom pošty bude preplatok k 30.6. prevedený do nasledujúceho školského roka

        

      • Morena

      • Streda, 29.marca 2023,  bola polovicou týždňa medzi Smrtnou a Kvetnou nedeľou tohtoročného pôstneho obdobia.

           Deti štvrtého ročníka ZŠ si pripravili veľkú Morenu a spolu s predškoláčikmi z MŠ aj malé ,, Morienky“, ktoré vyniesli z areálu školy pred Obecný úrad k potoku.

            Riekankami ku zvyku odchodu tmy, nepohody a zimy sa rozlúčili s Morenami spálením a veľkú hodili aj do potoka.

            Návrat znovuzrodenia života v prírode, návrat slniečka, rozkvitnutých dní vítali prinesením ,, letečka „. Nech si všetci v zdraví užívame najzelenejšie a najvoňavejšie obdobie roka.

                     ,, Budzte tu babičky veseué, už vám to letečko neseme“ .

      • Zápis do 1. ročníka

      • Zápis do 1.ročníka ZŠ pre školský rok 2023/2024

        sa uskutoční  dňa 12. apríla 2023 /streda/

        od 15,30 - 17,30 hod v budove Základnej školy .

        

       Na zápis do 1. ročníka ZŠ musia prísť :

        Deti, ktoré do 31. augusta 2023 dovŕšia 6 rokov. 

       Na zápis do 1. ročníka musia opäť prísť aj tie deti, ktoré v minulom školskom roku pokračovali v predprimárnom vzdelávaní (bývalý odklad povinnej školskej dochádzky).

        

       Na zápis je potrebné priniesť: 

       1.občianske preukazy zákonných zástupcov dieťaťa

       2.prefotený rodný list dieťaťa

       3.splnomocnenie v prípade neúčasti jedného zo zákonných zástupcov

       4.doklady z prípadného vyšetrenia dieťaťa v CPP

        

       Zákonný zástupca v súlade so školským zákonom je povinný pri zápise uviesť tieto osobné údaje

       1. meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
       2. meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov,
       3. podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.

       V prípade, že sa nemôžete  zúčastniť zápisu v stanovenom čase, môžete dieťa zapísať aj v inom termíne.

       Termín si môžete dohodnúť  na tel. č.: 0905 / 771 795, alebo  0910 /997 465

        

       Čo čaká budúcich prváčikov v našej škole v školskom roku 2023/2024 ?

       1.Inovatívna metóda vyučovania čítania –Sfumato / efektívna metóda výučby čítania v ZŠ/

       2.Kvalitné jazykové vzdelanie

       - výučba ANJ od 1.ročníka

       - výučba ANJ a NEJ od 7.ročníka

       3.Vyučovanie Matematiky

       -vyučovacou metódou –Hejného metóda

       4.Počítačová a informačná gramotnosť

       -výučba INF od 3.ročníka

       -kvalitne vybavená učebňa výpočtovej techniky

       5.Rozvoj športového nadania žiakov

       -výborné priestorové a materiálne vybavenie

       - veľká telocvičňa

       6.Školský klub detí

       - ŠKD zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu.

       7.Stravovanie v školskej jedálni

       -jedlá a nápoje podľa odporúčaných výživových látok, noriem a receptúr pre školské stravovanie

       8.Ponuka rôznych doplnkových aktivít

       -krúžky s rôznym zameraním / výtvarné ,jazykové, športové, tanečné.../

       -výlety, exkurzie, výchovné koncerty,  besedy

       -plavecký kurz, škola v prírode, lyžiarsky kurz

       - účasť na súťažiach a olympiádach

        

       Milí rodičia, 

       veríme, že naša škola zaujala mnohých z Vás, a preto sa tešíme na všetkých našich budúcich prváčikov.

        

                                                                                                     PaedDr.Gabriela Emrichová

                                                                                                             riaditeľka školy

        

        

        

      • Veľkonočné prázdniny

      •  

       Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Dojči oznamuje rodičom a žiakom, že v dňoch

        

        06.04.2023/štvrtok / -11.04.2023 /utorok /

       budú Veľkonočné prázdniny.

        

       Žiaci ZŠ aj MŠ nastúpia do školy

       12.04.2023 /t.j. v stredu/

        

       Prajeme Vám príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.

        

        

       V Dojči 29.03.2023                                                                     PaedDr. Gabriela Emrichová

                                                                                                                  riaditeľka školy

      • Organizácia vyučovania 28.03.2023

      • Oznámenie

        

       Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Dojč č.137 oznamuje, že dňa

       28.03.2023 pri príležitosti Dňa učiteľov bude prevádzka ZŠ a MŠ nasledovná:

        

       Organizácia vyučovania dňa 28.03.2023 / utorok/

        

       Základná škola:

        

       Žiaci  1.- 4. ročníka - 4 vyučovacie hodiny

       5.- 9. ročníka -  5 vyučovacích hodín

       Obedy v ŠJ sú zabezpečené.

       I.stupeň: od 11,25 - 11,50 hod.

       II.stupeň: od 12,15 - 12,40 hod.

        

       Školský klub detí v prevádzke do 13,00 hod.

        

       Materská škola :

        

       Prevádzka len do 13,00 hod.

                                                                              / Deti končia obedom /

        

        

        

        

       V Dojči    21.03.2023                                                                                PaedDr.Gabriela Emrichová

                                                                                                                                  riaditeľka školy

      • Riaditeľské voľno

      •  

        Udelenie riaditeľského voľna – Oznámenie

        

            Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Dojč č. 137 v zmysle

       § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

       udeľuje

        

       z organizačných dôvodov Testovania 9- 2023   dňa 22. 03. 2023 (streda)

        

       riaditeľské voľno žiakom 5. – 8. ročníka ZŠ.

        

       V tento deň sú  žiaci 5. – 8. ročníka automaticky odhlásení zo stravy.

       Riadne vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 23. 03. 2023.

        

       V Dojči 10.03. 2023

        

        

                                                                                                         PaedDr. Gabriela Emrichová,

                                                                                                                riaditeľka školy

      • Nedaj sa, hovor o tom!

      • Dňa 06.03.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili predstavenia, ktoré v rámci  projektu priblížilo pojmy: šikanovanie a kyberšikana.Projekt je realizovaný pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

        Žiaci mali možnosť vidieť na konkrétnych prípadoch priebeh takýchto situácií : scénka 1.Rasové/ menšinové predsudky, 2. Sociálna nerovnosť, 3.Vysmievanie, 4. Fyzický útok, 5.Kyberšikana.

       V závere predstavenia dostala škola Certifikát ,ktorým sa všetci zaväzujú bojovať proti šikane.

       Veríme, že našim žiakom toto predstavenie pomôže v podobných situáciách a príbehy, ktoré videli budú pre nich ponaučením, ako dané problémy treba riešiť.

       Ďakujeme Rodičovskému združeniu, ktoré tento projekt finančne podporilo.

      • Kŕmenie vtáčikov deťmi zo 4.A


      • Od novembra deti prikrmujú vtáčikov v areály ZŠ. O slnečnicové semienka sme sa postarali spoločne.
       Najviac pomohol tatino Adamka Bibzu. Prikrmujeme sýkorky, vrabce a objavil sa vo februári aj stehlík obyčajný, veľmi pekne sfarbený malý vtáčik, patriaci medzi spevavce.

        

      • Fašiang u štvrtákov

      • V piatok, 17.2., sme v našej triede oslávili posledné dni fašiangového obdobia. Naučili sme sa ,, tanec Turkov,,, , známy na celom hornom Záhorí a staré záhorácke tance. O občerstvenie sme sa postarali všetci v triede spoločne. Ďakujem rodičom za pomoc a spolupatričnosť.

      • Pripravili sme pre Vás nové webové stránky našej školy !!!

      • Našu starú stránku www.zsdojc.sk meníme za novú. Novou a officiálnou stránkou našej školy sa stáva https://www.zsdojc.edupage.org.

       Usporiadanie na stránke sme sa snažili prispôsobiť tak, aby obsah bol jasnejší a prehladnejší. Vytvorili sme novú záložku "Rodičia a žiaci", kde nájdete všetko potrebné týkajúce sa štúdia vášho dieťaťa.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje