• Zoznam zamestnancov školy

  • Vedenie základnej školy

    • PaedDr. Gabriela Emrichová
    • PaedDr. Gabriela EmrichováRiaditeľka ZŠ a MŠ Dojč0910 997 465
    • Mgr. Ľubica Ušiaková
    • Mgr. Ľubica UšiakováZástupkyňa riaditeľa ZŠ, výchovný poradca+421 905 771 795
    • Ľubica Pavlíková
    • Ľubica PavlíkováZástupkyňa pre MŠ+421 903 052 311
  • Zoznam učiteľov

    • Mgr. Tatiana Podoliaková
    • Mgr. Tatiana Podoliakováučiteľkatriedna učiteľka 1.A
    • PaedDr. Jaroslava Božková
    • PaedDr. Jaroslava Božkováučiteľkatriedna učiteľka 2.A
    • Mgr. Ľubica Michálková
    • Mgr. Ľubica Michálkováučiteľkatriedna učiteľka 3.A
    • Mgr. Andrea Hrnčiriková
    • Mgr. Andrea Hrnčirikováučiteľkatriedna učiteľka 4.A
    • Mgr. Dana Zlochová
    • Mgr. Dana Zlochováučiteľkatriedna učiteľka 9.A
    • Mgr. Jarmila Masárová
    • Mgr. Jarmila Masárováučiteľkatriedna učiteľka 5.A
    • Mgr. Štefánia Vymislická
    • Mgr. Štefánia Vymislickáučiteľkatriedna učiteľka 8.A
    • Mgr. Michaela Domsitzová
    • Mgr. Michaela Domsitzováučiteľkatriedna učiteľka 6.A
    • PeadDr.Júlia Cintulová, PhD.
    • PeadDr.Júlia Cintulová, PhD.učiteľkatriedna učiteľka 7.A
    • Mgr. Kamila Praženková
    • Mgr. Kamila Praženkováučiteľkatriedna učiteľka 6.B
    • Mgr. Lucia Šefčíková
    • Mgr. Lucia ŠefčíkováučiteľkaMaterská dovolenka
    • Mgr. Bronislava Ovečková
    • Mgr. Bronislava Ovečkovášpeciálny pedagóg
    • Renáta Vicianová
    • Renáta Vicianovávychovávateľka
    • Michaela Hajlová
    • Michaela Hajlovávychovávateľka
    • Mgr. Martina Čelustková
    • Mgr. Martina Čelustkováučiteľka, triedna učiteľka MotýlikyMaterská škola
    • Monika Nitranová
    • Monika NitranováučiteľkaMaterská škola
    • Ľudmila Drinková
    • Ľudmila DrinkováučiteľkaMaterská škola
    • Petra Krátka
    • Petra Krátkaučiteľka, triedna učiteľka SovičkyMaterská škola
    • Patrícia Búzek
    • Patrícia BúzekučiteľkaMaterská škola
    • Ľubica Pavlíková
    • Ľubica Pavlíkováučiteľka, triedna učiteľka LienkyMaterská škola
    • Mgr. Dáša Nosková
    • Mgr. Dáša Noskováučiteľkatriedna učiteľka 7.B
    • Mgr. Dana Žáková
    • Mgr. Dana ŽákováučiteľkaZákladná škola
    • Mgr. Eduard Pagáč
    • Mgr. Eduard PagáčučiteľZákladná škola
  • Nepedagogickí zamestnanci

    • Ján Ušiak
    • Ján Ušiakškolník, kurič
    • Mgr. Mária Veselá
    • Mgr. Mária Veseláekonómka
    • Terézia Veselá
    • Terézia Veselápersonálna, mzdová účtovníčka
    • Katarína Línková
    • Katarína Línkováupratovačka
    • Katarína Rusňáková
    • Katarína Rusňákováupratovačka
    • Mária Khulová
    • Mária KhulováupratovačkaMaterská škola
    • Iveta Pokrývková
    • Iveta Pokrývkovávedúca ŠJ
    • Ružena Kadlečíková
    • Ružena Kadlečíkovákuchárka
    • Lenka Chocholáčková
    • Lenka Chocholáčkovákuchárka
    • Zuzana Čmelíková
    • Zuzana Čmelíkovákuchárka
    • Andrea Opatovská
    • Andrea Opatovskákuchárka
    • Iveta Matulová
    • Iveta Matulovákuchárka
    • Viera Vaňková
    • Viera VaňkováupratovačkaMaterská škola
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje