• Informácie o jedálni

    • Informácie

    •  

     Zásady stravovania:

     podmienkou nového systému je plusové konto užívateľa (uhradený poplatok za stravu)

     odhlásiť a prihlásiť na  stravu je možné do 14,00 hod. pracovný deň dopredu

     Odhlasovanie ani prihlasovanie v ranných hodinách na daný deň nie je prípustné a nebude akceptované

     obed, ktorý sa nedá odhlásiť, alebo v prípade choroby, je možné prvý deň odobrať do obedára v čase od 11,30 hod. do 12,oo hod. Osoba, ktorá pre stravu príde, si naservírovaný obed z taniera sama prekladá do obedára. Ostatné dni je potrebné stravu odhlásiť

     obedy sa pripravujú pre žiakov prítomných na vyučovaní. Vyhláška hovorí, že dieťa má nárok na stravu, pokiaľ sa zúčastní školského vyučovania

     neodhlásená alebo neodobratá strava prepadá a náhrada sa neposkytuje


     ODHLASOVANIE ZO STRAVY:

     Odhlasovanie pomocou nového systému Vám ušetrí čas aj finančné prostriedky vynaložené za telefónny hovor. Ak dieťa chýba, rodič ho vie odhlásiť ľahko cez svoje konto.  Taktiež vidí presne, ktoré dni sa dieťa stravuje.Odhlasovanie návod:Odhlasovanie a prihlasovanie na obed je možné prostredníctvom:

     mobilnej aplikácie EduPage  v sekcii “Jedálny lístok”

     webovej stránky našej školy v sekcii “Žiaci a rodičia” a následne “Jedálny lístok”

     VRÁTENIE PREPLATKOV

     bude realizované v priebehu mesiaca august bezhotovostne

     Číslo účtu: SK23 5600 0000 0092 0970 9003

      

     Vyhláška hovorí, že dieťa má nárok na stravu, pokiaľ sa zúčastní školského vyučovania.

      

      

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje