• Pracovné ponuky

   • Voľné miesta na našej škole

   • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

   • Tajomníčka školy

    • Úväzok:
     50
     Dátum nástupu:
     01.07.2023
    • Požiadavky:
     Miesto výkonu práce
     ZŠ s MŠ č.d.137,906 02 Dojč
     Termín nástupu
     01.07.2023
     Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
     27.06.2023
     Rozsah úväzku
     ½ úväzok
     Počet študentov školy
     188
     Platové podmienky
     - Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
     Požiadavky na uchádzača
     Pracovná pozícia: tajomníčka školy, administratívna pracovníčka
     Prijmeme uchádzača na pozíciu tajomník/čka školy administratívnych prác, ktoré súvisia s výkonom riaditeľa školy a ostatných zamestnancov školy, evidencia pošty, korešpondencia, vedenie pokladne, registratúra školy, ochrana osobných údajov
     Vzdelanie
     minimálne Úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického zamerania
     Ďalšie požiadavky
     bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka

     Požadované doklady:
     - žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa paragrafu 15 Zákona č. 138/2019 Z. z.
     Znalosť práce s PC
     Word, Excel, Internet , znalosť MS OFFICE prípadne znalosť ASC agendy
     Adresa školy alebo zariadenia
     Základná škola s materskou školou
     č.d.137
     906 02 Dojč
     e-mail: zsdojc@gmail.com

     Kontaktná osoba
     PaedDr.Gabriela Emrichová
     0910997465

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje