• Rodičovské združenie

    • RADA RODIČOV

    •  

     → výkonný orgán zastupujúci rodičov

     → jej formou je občianske združenie, ktoré pozostáva zo zástupcov rodičov každej triedy

     Prostredníctvom Rady rodičov pri ZŠ s MŠ Dojč organizujeme výlety, spoločenské, športové a kultúrne podujatia.

     Finančne nám pomáhajú i pri materiálnom zabezpečení školy.


 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje