• Podpora nadáciou Volkswagen

    • Podporené nadáciou Volkswagen Slovakia

    •  

     Grantové pravidlá programu “Tajomstvá labáku

     Projekt:

     ♦ má za cieľ umožniť kvalitnejšiu a modernejšiu výučbu v školských laboratóriách
     ♦ má nedostačujúce štátne grantové prostriedky
     ♦ má obsahovú kvalitu, je jasný, konkrétny, presvedčivý
     ♦ má jasný časový a finančný plán
     ♦ má v súčasnosti prioritu potreby riešenia
     ♦ realizuje sa na základnej škole na území Slovenska
     ♦ po ukončení bude vyhotovená záverečná správa s dokladmi o využití prostriedkov, ktoré dostane nadácia k dispozícii

     Ďalšie pravidlá:

     ♦ základná škola si môže podať projekt 1 x ročne
     ♦ výška podpory je max. 2000€

      

    • Informácie o projekte, ktorý Základná škola Dojč získala:

     Názov projektu: “Nový pohľad na labák”
     Potreba projektu: Nová koncepcia výučby Chémie a Fyziky si žiada kvalitnejšiu a najmä modernejšiu výučbu, čo súčasný stav školského laboratória neumožňuje. Radi by sme žiakom umožnili hlbšie porozumenie zákonitostiam chemických javov hlavne experimentálnym spôsobom, k čomu by významne prispela a pomohla realizácia tohto projektu.
     Cieľ a cieľová skupina projektu: Základným cieľom je dosiahnutie kvalitnejšej a modernejšej výučby v školskom laboratóriu, rozvoj prírodovednej gramotnosti a realizácia laboratórnych prác prostredníctvom aktívneho poznávania. Výučba v laboratóriu sa dotýka II. stupňa ZŠ – ISCED 2, kde sa vyučujú predmety Chémia a Fyzika.

     Projekt “Nový pohľad na labák” bol úspešne ukončený ku koncu augusta 2012.
     Slávnostné otvorenie školského chemického laboratória sa konalo 03. 09. 2012
     Touto cestou sa chceme  v mene všetkých žiakov navštevujúcich ZŠ Dojč Nadácii Volkswagen a pánovi Macákovi poďakovať za výbornú spoluprácu a umožnenie realizácie nášho projektu.

  • Ostatné fotky projektu

    zatiaľ žiadne údaje
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje