• Profil verejného obstarávateľa

    • Profil verejného obstarávateľa

    •  

     V zmysle §22 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len VO) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďuje Základná škola s materskou školou, Dojč 137, 906 02 Dojč na svojej internetovej stránke “Profil verejného obstarávateľa,” v ktorom bude zverejňovať informácie týkajúce sa VO.

      

    • Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

    •  

     Názov: Základná škola s materskou školou Dojč

     Adresa: Dojč 137, 906 02 Dojč

     IČO: 48411931

     DIČ: 21122037

     Telefón: 034/65 36 126


 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje