• NOVINKY

      • Fašiang u štvrtákov

      • V piatok, 17.2., sme v našej triede oslávili posledné dni fašiangového obdobia. Naučili sme sa ,, tanec Turkov,,, , známy na celom hornom Záhorí a staré záhorácke tance. O občerstvenie sme sa postarali všetci v triede spoločne. Ďakujem rodičom za pomoc a spolupatričnosť.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje